80s toys - Atari. I still have
. Thông Báo!
  • + Khắc phục lỗi tải về
  • Quảng Cáo!

   Mẹo nhắn tin 9119

   Đôi khi điện thoại của bạn hết tiền mà lại đang có việc gấp muốn thông báo cho người khác. Chúng ta đã có dịch vụ của 9119. Nhưng điều bất tiện là chúng ta chỉ nhắn tối đa là 21 kí tự. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nhắn được 160 kí tự. Các bạn chỉ cần viết 6 dấu cách sau số điện thoại cần gửi tin rồi viết tin nhắn. Ví dụ: 01669930289 tin.nhắn.(dưới.160.kí tự) . Rồi gửi. 
   Chú ý: giữa các từ cách nhau bằng dấu chấm(.).

Online

Copyright © Nhạc Chuông 9x!
Admin: Hoàng Hữu Thư
Một sản phẩm của ColoaWAP.net