80s toys - Atari. I still have
. Thông Báo!
  • + Khắc phục lỗi tải về
  • Quảng Cáo!

   Giải phương trình bậc hai, dòng cuối cùng là nghiệm của phương trình,các bạn đổi sang phân số nhé!:
   Phương trình bậc hai

   Có dạng ax ² +bx+c=0.

   x ² + x+ =0


   Các khu vực của bounded cong bên trong các trục x-axis là: sq. Đơn vị
   Các gradient cong tại bất kì điểm nào là: .
   Giá trị của đường cong xảy ra tại: .
   Online

   Copyright © Nhạc Chuông 9x!
   Admin: Hoàng Hữu Thư
   Một sản phẩm của ColoaWAP.net