. Thông Báo!
  • + Khắc phục lỗi tải về
  • Quảng Cáo!
   Bài 10
   Chức năng mới Parser:xtscript
   Chức năng mới rất hay gần giống php.
   Sau đây hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng này để chuyển đổi giao diện wap/web.
      
   Cần tạo 3 file html, lấy ví dụ là index nhé:
   + index
   + web_index
   + mobile_index
      
   Chèn code này vào file index:
   <!--parser:xtscript-->
   assign $device=<xt:get_device_template />_index
   assign $site=<xt:url type="domain" />
   print <script type="text/javascript">location.href='http://$site/$device';</script>
   print <meta http-equiv="refresh" content="0;http://$site/$device" />
   <!--/parser:xtscript-->
      
   Được oy truy cập từ ĐT nó chuyển sang mobile_index truy cập từ PC nó chuyển sang web_index muốn thiết kế thế nào thì tùy hoa tay.
      
   Chú ý: 2 file này dùng css riêng! Nếu muốn dùng css chung thì:
   Tạo 2 file css cho wap và web đặt tên là:
   + mobile.css
   + web.css
   Chèn code này vào _headtags hoặc _header cũng dc:
      
   <!--parser:xtscript-->
   assign $css=<xt:get_device_template />.css
   assign $site=<xt:url type="domain" />
   print <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://$site/$css" />
   <!--/parser:xtscript-->

      
   Muốn tìm hiểu thêm về <!--/parser:xtscript--> thì qua đây: http://syntax.xtgem.com/manual chịu khó lên google dịch

      
   P/s: Đây là demo căn bản các bạn tự phát huy sáng kiến của chính bạn
Online

Copyright © Nhạc Chuông 9x!
Admin: Hoàng Hữu Thư
Một sản phẩm của ColoaWAP.net


Pair of Vintage Old School Fru