. Thông Báo!
Hôm nay mình sẽ tiếp tục TUT này. Bài này sẽ nói về biến.
Biến là gì? biến các bạn có thể hiểu nôm na là "Biến hóa".
Giống như hàm $_GET[''] trong php, xtgem có sẵn một func get biến chỉ cần khai báo với cú pháp đơn giản:
macdinh
Giá trị mặc định có thể có hoặc ko tùy vào mục đích sử dụng, nếu giá trị mặc định được khai báo _$bien mặc định có giá trị mặc định. Ngược lại nếu giá trị mặc định không được khai báo _$bien chỉ xuất hiện khi được gọi.
Ví dụ: http://cahat.tk/test Mình dùng biến trong put css với cú pháp html như sau:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=http://cahat.tk/style.css />
Các bạn có thể thấy mình đã khai báo 1 biến là _$style
và giá trị mặc định của nó là style.css. Khi các bạn truy cập vào http://cahat.tk/test biến không dc gọi và cho giá trị mặc định: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cahat.tk/style.css" />
Lúc này trang wap của mình có giao diện web (truy cập bằng PC để thấy nhé).
Khi mình gọi biến css/sang.css ra:
http://cahat.tk/test?style=css/sang.css
Biến có giá trị css/sang.css
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=http://cahat.tk/css/sang.css />
Biến sẽ nhắc đến nhiề trong những bài sau...
↑ Lên đầu trang
+ Trang Chủ
Online

Copyright © Nhạc Chuông 9x!
Admin: Hoàng Hữu Thư
Một sản phẩm của ColoaWAP.net


XtGem Forum catalog