. Thông Báo!
Lỗi 404 là lỗi địa chỉ sai file không tồn tại.
Rất đơn giản các bạn chỉ cần tạo 1 file với tên là 404. Tất cả những truy cập vào link sai sẽ trở về file 404 của. Bạn có thể chèn thông báo lỗi vào đó hoặc chuyển hướng về trang chủ như vậy các bạn sẽ giữ dc khách truy cập
↑ Lên đầu trang
+ Trang Chủ
Online

Copyright © Nhạc Chuông 9x!
Admin: Hoàng Hữu Thư
Một sản phẩm của ColoaWAP.net


Snack's 1967