. Thông Báo!
  • + Khắc phục lỗi tải về
  • Quảng Cáo!
   Bài 2
   Chuyển đổi giao diện theo thời gian
   2.1 chuyển đổi theo giờ sử dụng css và xt function
   Bạn kiếm 24 css đặt tên cho các css là từ 00 đến 23 (00.css, 01.css, 02.css,..., 23.css)
   Chèn code put css này vào _headtags (hoặc _header cũng dc, nếu _header chèn giữa <body></body>). Loại bỏ css đang dùng đi nhé!
   Code:

   - Nếu muốn chỉ thay đổi ngày/đêm thôi thì các file css ngày từ 06.css đến 17.css có nội dung giống nhau (copy từ 1 cái ra), tương tự các file css đêm từ 18.css đến 05.css có nội dung giống nhau (copy từ 1 cái ra)

   2.2 Thay đổi giao diện ngày/đêm bằng JavaScript
   Thiết kế 2 file css cho ngày và đêm, đặt tên là sang.css và toi.css
   Chèn code Script này vào _headtags (hoặc _header cũng dc, nếu _header chèn giữa <body></body>). Loại bỏ css đang dùng đi nhé!
   Code:
   Lưu ý: một số máy đời thấp hoặc máy tàu ko hỗ trợ JavaScript sẽ ko hiển thị
   Chúc thành công!
Online

Copyright © Nhạc Chuông 9x!
Admin: Hoàng Hữu Thư
Một sản phẩm của ColoaWAP.net


Disneyland 1972 Love the old s